Toppturar i Myrkdalen

Myrkdalen er blant dei mest snøsikre stadene i landet og byr på eit flust av flotte tuppturar gjennom heile sesongen. Tidleg i sesongen kan Vikafjellet være eit fint utganspunkt for turar, med Finnbunuten som den mest besøkte toppen. Den kan ein og nå frå Myrkdalen eller frå toppen av Kari Traa-trekket. På andre sida av dalen ligg bl.a. Bjørndalskamben (1402m), den høgaste toppen i området og som er eit populært fjell med flott nedkøyring..

Bilete frå tidlegare turar