Jordalen

Jordalen er eit topptureldorado og byr på mange flotte tur- og naturopplevelsar. Jordalen er og kjend som ei skikkeleg snøhole og ofte held snøen seg til lang uti mai. Staden byr på både skogskjøring og større linjer på fjellet, og egner seg for lange dagsturar i eksponert terreng (når forholda tillet det), men og turar i trygt skogsterreng - både dagsturar og kveldsturar med hodelykt.

Bilete frå tidlegare turar: